Waarom SP? Voor een sociaal Almelo!

De SP in Almelo heeft een groep gedreven mensen klaar staan om de raad in te gaan. Niet voor henzelf maar om Almelo beter en socialer te maken. Ze zijn al regelmatig de buurten ingetrokken, juist ook buiten campagnetijd, om te horen wat er speelt en om voor mensen op te komen als dat nodig is.

Almelo is meer dan alleen de binnenstad. Nu is het tijd om aandacht te geven aan de buurten en de wijken. Investeren dicht bij mensen. In wat mensen echt raakt.

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Gezina
van der Ven
Email: 
gvdven@sp.nl
Mobiel: 
0641777478
Introductie: 

Gezina van der Ven is vanaf 2002 actief voor de SP. Van 2007 tot 2017 was ze Statenlid in de Provinciale Staten van Overijssel met in haar portefeuille jeugdzorg, het sociale domein en cultuur. Sinds 2017 is ze Almeloos gemeenteraadslid

Gezina is moeder van twee dochters en werkzaam bij FNV Horeca. “Ik ben SP’er omdat we niet alleen in de raad maar vooral op straat actief zijn. Daar kunnen we samen met de mensen hun omstandigheden verbeteren. Actie helpt echt, niets doen nooit!” 

Frits
Akse
Introductie: 

Frits wil vooral de afstand tussen gemeentebestuur en bewoners zo klein mogelijk maken waardoor iedereen nog invloed kan hebben op de leefbaarheid van de buurt. Dus, samen aan de slag voor een beter Almelo!

Javier
Cornelissen
Introductie: 

Javier is 46 en is vanaf 2014 wethouder namens de SP in Almelo. "De reden dat ik actief ben is de kloof tussen arm en rijk, deze kloof zorgt voor ongelijke kansen. Alle mensen zijn gelijkwaardig en verdienen daarom dezelfde kansen."

Hans
Teunis
Introductie: 

Hans is 29 jaar en werkt als ICT'er. "De SP past bij mij omdat het zich inzet tegen onrechtvaardigheid in de maatschappij. Hiervoor moeten we samen strijden omdat je individueel niets kan bereiken."

Tessa
Grobben
Introductie: 

De uitspraak 'ik gun mijn kinderen iets anders' blijft mij raken. Omdat ik mede door mijn opleiding tot sociaal werker en mijn ervaring bij de SP zie dat armoede vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Bas
Rol
Introductie: 

"4 jaar geleden had ik als motivatie de kinderen en de jeugd van Almelo en dat is niet veranderd. Ondanks dat er veel goede dingen zijn gebeurd de afgelopen jaren en de meeste kinderen het gelukkig relatief goed hebben in Almelo, is er nog steeds veel werk aan de winkel. Op het gebied van kinderen die opgroeien in armoede, onderwijs, sport en cultuur voor de jeugd, liggen er nog genoeg uitdagingen. Die ga ik, samen met de SP Almelo, graag aan."
 

Frouke
Van den Broek
Introductie: 

"Aangezien ik zelf in de wijkverpleging werk, hoor en zie ik dagelijks veel schrijnende verhalen over waar het misgaat in ons huidige zorgstelsel. Niet alleen qua zorg maar ook qua armoede, veiligheid en verharding van de maatschappij. Ik wil me hier dan ook voor 100% voor inzetten, maar net zo goed voor alle andere onderwerpen waar wij met onze mooie sp voor staan. Op naar een sociaal Almelo. Helpt u ons mee?"

 

Dennis
Regtop
Introductie: 

Dennis Regtop is 43 jaar en beeldend kunstenaar.

Door het Nationaal zorgfonds heeft hij de SP gevonden. Wegens in zijn ogen een falende overheid wat hij aan de lijve heeft ondervonden. Daarom is hij actief voor de SP en omdat hij het meer dan zat is dat een overheid zo met mensen omgaat.

Een mens is geen nummer en als de burger vragen heeft dan moet de overheid een antwoordt geven  en niet het lef of de arrogantie hebben om te zeggen dat zij dat niet nodig vinden.

 Hij wil samen met mensen een vuist maken en het gevecht aan gaan. Als de overheid niet luisteren wil dan moet je ze het laten voelen. Zijn motto maak samen een vuist en sla terug.

Jolan
Reurink
Introductie: 

"Met plezier woon ik in Almelo waar ik geniet van stad en natuur. Wel erger ik mij aan het vele zwerfvuil. Dan jeuken mijn handen daar wat aan te doen. Daarom ben ik bij de SP. Die praat niet alleen, maar komt ook in actie."

Esther
Laurens
Introductie: 

"Niet alle veranderingen zijn verbeteringen. Ik ben zelf bijvoorbeeld een fulltime werkende moeder van 3 grote kinderen en oma van 3 kleinkinderen. De oudste is afgestudeerd aan het HBO en genoot studietoelage. Maar dat is er inmiddels af. Voor andere 2 betekent het nieuwe '-leven lang studeren-', dat zij zich in de schulden steken en met 2-0 achterstand in de maatschappij worden afgezet. Mijn zorg is hoe die jongste 2 het straks allemaal terugbetaald gaan krijgen en starters gaan worden. Zie deze dagen maar eens in aanmerking te komen voor een (sociale) huurwoning of aankoop van een starterswoning. Als die er al zijn in je gemeente. Kortom; ik wil mij politiek sterk maken voor thema's die voor onze jongeren belangrijk zijn.

Een ander punt waar ik mij politiek actief voor wil inzetten is het verbeteren en toegankelijk maken van de Zorg; Een aantal jaren heb ik als docent in het MBO onder meer Verzorgende IG studenten begeleid in hun opleiding. Ik bezocht hen in de verpleeg- & verzorgingstehuizen en kwam voor hun stages op bezoek. Ik sprak de professionals in hun praktijk. Ik weet wat er bij komt kijken en met welke ongelofelijke toewijding deze professionals de kwaliteit van zorg bewaken. Zij moeten kunnen vertrouwen op een werkgever die het beste met hen voorheeft en hen goed faciliteert. Minder werkdruk hoort bij het pakket van passende arbeidsomstandigheden. Ik wil mij voor hen politiek sterk maken.
De SP heeft zowel voor onderwijs als voor zorg een doordacht plan. Dit zijn 2 voor mij belangrijke punten, waar ik persoonlijk achter sta en waarvan ik vind dat de SP hiervoor goede oplossingen biedt. Samen met de SP wil ik hiervoor strijden."
Ahmet
Kartal
Bert
Hondebrink
Jolanda
Van de Pol
Introductie: 

Jolanda is 45 jaar en vindt dat het allemaal wel wat eerlijker mag. Waarom moet er zo’n groot inkomens verschil zijn? Maak dat kleiner zodat iedereen het goed heeft. Daarom staat zij voor de SP!

 
 
Willem
Pepers
Introductie: 

"Ik ben al erg lang lid van deze partij. De laatste jaren maakte ik me erg bezorgd om de verrechtsing van de politiek in ons land, waardoor de werkenden steeds armer en de rijken steeds rijker worden. Bovendien verslechtert zorg en hulpverlening voor de mensen met een kleine portemonnee. Ik wil met de mensen de strijd aangaan  tegen deze verschraling van de samenleving. Terug naar solidariteit en eerlijker verdeling van inkomen, zodat eenieder zijn of haar geluk kan vinden. We moeten ons schamen, dat in een van de rijkste landen ter wereld we steeds meer zieken, armen, ouderen en kansarmen in de kou laten staan. Hiertegen zullen we moeten vechten. Doet u mee? "

Mineke
Heitink
Introductie: 

Mineke Heitink is sinds 2002 actief voor de SP in Almelo. Ze heeft zich op vele terreinen ingezet en was raadslid gedurende drie periodes.

Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Menselijke maat boven financiële baat
Beschrijving standpunt: 

Door de kabinetten Rutte is een beleid ingezet van het op korte termijn bezuinigen. Hierdoor is de menselijke maat uit het oog verloren. Goed voorbeeld hiervan is de bezuinigingen op de thuiszorg en wijkverpleging terwijl de verzorgingshuizen gesloten werden. Als gevolg hiervan blijven veel ouderen veel langer ‘thuis’ wonen en werken zorg-professionals daardoor onder enorme druk. Wij zijn er van overtuigd dat door een beleid van vertrouwen in de professionals en hen de mogelijkheid (te) geven om te zorgen naar hun professionele inzicht dit niet alleen de mensen ten goede komt maar uiteindelijk ook de financiën.

Goed voorbeeld is het verplichte eigen risico en eigen bijdrage van de zorgverzekering. Veel mensen kunnen die niet betalen en ook veel mensen kunnen zich de verzekering zelf niet veroorloven. Resultaat is dat noodzakelijke zorg wordt uitgesteld of helemaal niet wordt uitgevoerd met als gevolg dat later ernstiger medische problemen ontstaan met duurdere ingrepen tot gevolg. Juist nu mensen ouder worden is preventieve zorg van groot belang om de toekomstige kosten in de zorg in de hand te houden.

Kernwoord standpunt (titel): 
Werken aan werk
Beschrijving standpunt: 

In Almelo hebben nog steeds te veel mensen geen baan. We moeten dus werken aan werk en dat is nog niet voldoende. We moeten werken aan werk met voldoende loon om van rond te komen. Dit kan door nieuwe bedrijven aan te trekken en door innovatieve startende ondernemers kansen te bieden en eventueel banenplannen te ontwikkelen. Ook moeten we in Almelo er op toezien dat banen ook echte banen zijn en geen flexbanen vol met onzekerheid en lage lonen. Om ‘werkende armen’ tegen te gaan kunnen wij ons vinden in het 10 punten plan voor gemeenten van de FNV.

https://lokaalfnv.nl/regio/midden-langstraat/actueel/2017/07/fnv-10-puntenplan-voor-gemeenten

Kernwoord standpunt (titel): 
Werk: Een weg uit de armoede
Beschrijving standpunt: 

Werk is de weg uit een uitkering. De tegenprestatie van een uitkeringsgerechtigde is dan ook het zoeken naar werk.  Als er werk is dan moet het een echte baan zijn voor echt loon. Bij het bemiddelen van mensen met beperkingen en lage opleidingen is het vaak moeilijk voor deze mensen om een contract te krijgen. Ook werkgevers zullen hun maatschappelijke plichten moeten vervullen en investeren in omscholing en arbeidstraining voor mensen met een achterstand.

Kernwoord standpunt (titel): 
Samen in de buurt
Beschrijving standpunt: 

We willen graag dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun buurt. Dit kan door er voor te zorgen dat er gezamenlijke voorzieningen zijn in de buurt. We leven samen en iedereen hoort er bij. Dit betekend dus dat alles ook bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Zorg voor elkaar
Beschrijving standpunt: 

We willen graag een samenleving waarin we zorgen voor elkaar, maar ook een samenleving waar de zorg voor elkaar is. Het is prachtig als er gezorgd kan worden door mantelzorgers, we moeten deze zeker ondersteunen in hun belangrijke taak. Maar we moeten ook zorgen voor professionele zorg als dat nodig is. En laten we de professional dan ook de ruimte en het vertrouwen geven om de zorg te leveren die nodig is. In plaats van alles dicht te regelen met protocollen en regels waardoor de administratieve belasting tot grote hoogte is gestegen. En zorgverzekeraars op de stoel van de huisarts en medisch specialist zijn gaan zitten.

Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

Gezina van der Ven is vanaf 2002 actief voor de SP. Van 2007 tot 2017 was ze Statenlid in de Provinciale Staten van Overijssel met in haar portefeuille jeugdzorg, het sociale domein en cultuur. Sinds 2017 is ze Almeloos gemeenteraadslid

Gezina is moeder van twee dochters en werkzaam bij FNV Horeca. “Ik ben SP’er omdat we niet alleen in de raad maar vooral op straat actief zijn. Daar kunnen we samen met de mensen hun omstandigheden verbeteren. Actie helpt echt, niets doen nooit!” 

Gezina van der Ven
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/sp.almelo/
Twitter: 
https://twitter.com/SPAlmelo
Aantal topkandidaten: 
15

Blog

SP in Overijssel

Het partijtje is over!

Volg ons op Twitter

Meldpunt zorg

Foto: SP

Vind ons op Facebook

Nieuws