h

De tomaat van de week gaat naar...

19 november 2014

De tomaat van de week gaat naar...

De begroting van 2015 is door de raad van Almelo goedgekeurd. En de begroting is nog sluitend ook. Met een klein overschot van 209.000 euro.
De SP had een amendement voorbereid om het openhouden van het bibliotheek filiaal in de Schelfhorst mogelijk te maken. Kosten: 40.000 per jaar.


Onze coalitiepartners wilden dit helaas niet steunen en daarom hebben wij het amendement teruggetrokken. We hebben toen een motie gemaakt waarin werd gevraagd aan wethouder Bruggink en de  directeur van de bibliotheek om met elkaar in gesprek te gaan en een oplossing voor de Schelfhorst te bedenken. Zonder daar extra geld voor beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd diende de Christen Unie een amendement in om voor de tijd van 1 jaar 40.000 euro vrij te maken zodat er gedurende die tijd een oplossing voor een bibliotheekfunctie in die wijk gezocht kon worden. Dat amendement werd met 18 tegen 17 stemmen verworpen….

Helaas dus einde verhaal voor de bieb in de Schelfhorst.
Onze motie werd raadsbreed gesteund. Maar volgens de directeur van de bieb is er geen geld meer vrij te maken uit de eigen begroting. Het filiaal in de Schelfhorst gaat dus dicht per 1 januari 2015.

Een nederlaag voor ons als SP.  Tenminste, zo ervaar ik dat. Iets wat we heel belangrijk vinden voor mensen in een wijk gaat verdwijnen.
En mogelijk komt er wel iets voor in de plaats, maar hoe, wat en vooral wanneer is zeer onzeker. Heel opmerkelijk is dat alle PvdA raadsleden ons amendement niet wilden steunen en tegen dat van de CU hebben gestemd.
Dezelfde PvdA die Luka de Smit de Roos van de Maand gaven voor haar inzet om de bieb te behouden. Luka die met haar 10 jaar het lef had om de gemeenteraad toe te spreken en meer dan 600 handtekeningen had opgehaald.

De teleurstelling van Luka was volledig en intens van haar gezicht af te lezen.
Na afloop van de vergadering kreeg Luka van een van de PvdA raadsleden een tas met het logo van de bibliotheek erop.
Als troost…
Die kan ze dan mooi gebruiken als ze helemaal naar het centrum van Almelo moet om  boeken uit de centrale bibliotheek te halen.
Een zeer schrale troost…
Ik weet inmiddels een aantal kandidaten voor de Tomaat van de week…

 

U bent hier