h

Een goede raad is..

3 juli 2016

Een goede raad is..

Het afgelopen half jaar heeft het binnen de SP fractie Almelo heel veel gedraaid om hoe nu verder met het minderheidscollege.
Een ogenschijnlijk groot probleem als je gewend bent aan een meerderheidscollege.

Niets bleek echter minder waar. Ondanks dat we met 15 fracties in de raad zitten hebben we over de echt belangrijke zaken die ons Almelo aangaat altijd een meerderheid in de raad gekregen voor de collegevoorstellen.

En zelfs voor de onlangs behandelde Perspectief Nota (beleid 2016-2018) heeft dit college 34 stemmen gekregen en dat was vanwege de afwezigheid van een CDA raadslid op dat moment de volledige raad.
Dus blijkt dat de raadsleden als het gaat om belangrijke zaken het belang van Almelo voor het partijbelang zetten.

Een goede raad is een raad met raadsleden die over hun eigen schaduw heen kunnen stappen.

Een mooie opsteker voor het huidige minderheidscollege. Het betekent wel dat elk raadsvoorstel evenwichtig en zodanig in elkaar moet steken dat er ook een meerderheid bij de raad kan worden opgehaald. Dus hard werken voor het college.
Ook in andere opzichten werken we goed samen.
Zoals in de raadsbrede commissie die zich belast heeft met de sollicitatie procedure voor de voordracht van een nieuwe burgemeester voor Almelo.

En zo zullen we ook samenwerking in de commissie die zich gaat belasten over de sollicitatieprocedure voor de vervanging van wethouder Anja Timmer.
In beide commissies zal ik mijn inbreng namens de SP fractie doen.

Rest mij u een goede vakantie te wensen en u bedanken voor het vertrouwen dat u in onze partij hebt gesteld door ons in staat te stellen dit werk namens u te doen.

Hartelijke groet,

Frits Akse,
SP Fractievoorzitter.

 

U bent hier