h

SP hanteert kandidatenlijst

22 maart 2022

SP hanteert kandidatenlijst

Foto: SP

De SP afdeling Almelo is blij met het behoud van de 2 raadszetels. Van de kandidaten op de lijst kan Tessa Grobben met voorkeurstemmen de raad in. Zij zal echter niet gebruik van maken van dit recht. Tijdens het vaststellen van de kandidatenlijst, tijdens een algemene ledenvergadering, is de volgorde vastgesteld en is een afweging gemaakt hoe de SP het beste vertegenwoordigd wordt in de raad. Hierbij is gekeken naar competenties en ervaring. 

Tessa: “Het accepteren van een voorkeurszetel zou automatisch betekenen dat een zeer gewaardeerde SP-collega Hans Teunis niet in de raad zal komen. Hans heeft zich de afgelopen vier jaar met veel daadkracht en kunde ingezet voor een socialer Almelo. Het zou een gemis voor Almelo zijn als hij niet in de Gemeenteraad zou komen.
De kandidatenlijst is met grote zorgvuldigheid opgesteld met goedkeuring van onze leden. Het ingaan tegen de door de leden goedgekeurde kandidatenlijst strookt niet met de visie van de partij waar ik me al geruime tijd met veel plezier voor inzet. Het groepsbelang en daarmee het belang van Almelo gaat voor individueel belang. Het aanvaarden van het Raadslidmaatschap staat daarom ook haaks op waar wij als SP voor staan.
Ik ben ontzettend dankbaar voor het aantal mensen dat vertrouwen in mij getoond heeft en zal mij daarom in de raad als raadsvolger en buiten de raad als bestuurslid en actief lid van de SP blijven inzetten zoals ik dit de afgelopen 8 jaar reeds gedaan heb”.

De SP maakt als partij en afdeling andere afwegingen in vergelijking tot andere partijen. Het afstaan van een groot deel van de raadsvergoeding aan de landelijke partij is hier een voorbeeld van. De zogenoemde solidariteitsregeling zorgt ervoor dat kandidaten niet voor eigen eer en persoonlijke titel in de raad gaan zitten. Tevens wordt er geen persoonlijke verkiezingscampagne gevoerd. Er is zowel in als buiten verkiezingstijd gestreden als 1 team en daar zijn de SP Almelo en haar leden trots op.

Reactie toevoegen

U bent hier