h
21 januari 2021

SP Almelo roept slachtoffers Toeslagenaffaire op zich bij de gemeente te melden.

Foto: SP

Landelijke en lokale overheid moeten de slachtoffers van de toeslagenaffaire proactief helpen. Dat vindt de SP Almelo en gelukkig vindt de gemeente Almelo dat inmiddels ook. Daarom heeft de gemeente op 19 januari op haar website een oproep aan de slachtoffers gedaan.

Lees verder
10 januari 2021

Oud-Hengelose Hanne Drost stapt in voetspoor Renske Leijten en hoopt op zetel voor SP

Foto: SP

Onder de noemer: Eens een Tukker.... verscheen een artikel in de TcTubantia over SP 2e kamer kandidaat Hanne Drost.

Lees verder
10 januari 2021

Nieuwjaarsbijeenkomst SP in Twente is op 18 januari 20.00 uur vanaf de bank te volgen !!

Foto: SP

Ondanks alle beperkingen organiseert de SP Hengelo ook dit jaar, samen met de vier andere Twentse SP afdelingen, haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Op 18 januari om 20.00 uur is deze online voor iedereen te volgen via youtube {link:  https://youtu.be/2TjqrGAv4zI }

Lees verder
26 september 2020

Steun de Bieb Almelo

Foto: SP

Steun de Bieb Almelo en teken de petitie tegen de voorgenomen bezuinigingen van het college van Almelo.

Lees verder
6 september 2020

SP fractie stemt tegen verplichte tegenprestatie Participatiewet

Foto: SP

Een tegenprestatie voor iemand in de bijstand kan helpen om die persoon weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Maar volgens Hans Teunis is daar geen verplcihting voor nodig zoals het college dat wil gaan invoeren.

Lees verder
22 juni 2020

SP voert actie voor 0% huurverhoging

Foto: SP

De SP roept huurders in de gemeente Hellendoorn op om 23 juni naar een actiebijeenkomst in gebouw Het Centrum te komen om actief te strijden tegen de geplande huurverhoging.

Lees verder
2 april 2020

BEDANKT!

Foto: SP
5 januari 2020

SP Fractie stelt vragen over veranderde werkwijze kwijtschelding waterschapslasten

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 17 december heeft Frits Akse namens de SP fractie vragen gesteld aan het college over de veranderde werkwijze van het aanvragen van kwijtschelding waterschapslasten.

Lees verder
15 december 2019

Jannie Visscher nieuwe SP partijvoorzitter

Foto: SP

Tijdens het XXIVe SP congres werd Jannie Visscher met een duidelijke meerderheid tot partijvoorzitter gekozen.

Lees verder
6 december 2019

Succesvolle superzaterdag Hof van Twente

Foto: SP

Twee leden van SP Almelo hebben 30 november deel genomen aan de superzaterdag in Hof van Twente.

Lees verder

Pagina's