h
25 augustus 2021

Nieuw bestuur geïnstalleerd.

Tijdens de ALV op 24 augustus is een nieuw bestuur geïnstalleerd. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte en klaar om de komende jaren weer actief het SP geluid te laten horen.

Lees verder
15 februari 2021

SP fractie wil een "Woonplicht" en stelt hierover vragen aan het college van ALmelo

Foto: Gemeente Almelo / Woonvisie

De SP fractie wil van het college weten hoe ze denkt over een woonplicht voor kopers van een woning. Er zijn al gemeenten die dit hebben ingesteld zodat beleggers woningen niet kunnen wegkapen voor de neus van starters en jonge gezinnen.

Lees verder
21 januari 2021

SP Almelo roept slachtoffers Toeslagenaffaire op zich bij de gemeente te melden.

Foto: SP

Landelijke en lokale overheid moeten de slachtoffers van de toeslagenaffaire proactief helpen. Dat vindt de SP Almelo en gelukkig vindt de gemeente Almelo dat inmiddels ook. Daarom heeft de gemeente op 19 januari op haar website een oproep aan de slachtoffers gedaan.

Lees verder
10 januari 2021

Oud-Hengelose Hanne Drost stapt in voetspoor Renske Leijten en hoopt op zetel voor SP

Foto: SP

Onder de noemer: Eens een Tukker.... verscheen een artikel in de TcTubantia over SP 2e kamer kandidaat Hanne Drost.

Lees verder
10 januari 2021

Nieuwjaarsbijeenkomst SP in Twente is op 18 januari 20.00 uur vanaf de bank te volgen !!

Foto: SP

Ondanks alle beperkingen organiseert de SP Hengelo ook dit jaar, samen met de vier andere Twentse SP afdelingen, haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst. Op 18 januari om 20.00 uur is deze online voor iedereen te volgen via youtube {link:  https://youtu.be/2TjqrGAv4zI }

Lees verder
26 september 2020

Steun de Bieb Almelo

Foto: SP

Steun de Bieb Almelo en teken de petitie tegen de voorgenomen bezuinigingen van het college van Almelo.

Lees verder
6 september 2020

SP fractie stemt tegen verplichte tegenprestatie Participatiewet

Foto: SP

Een tegenprestatie voor iemand in de bijstand kan helpen om die persoon weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Maar volgens Hans Teunis is daar geen verplcihting voor nodig zoals het college dat wil gaan invoeren.

Lees verder
22 juni 2020

SP voert actie voor 0% huurverhoging

Foto: SP

De SP roept huurders in de gemeente Hellendoorn op om 23 juni naar een actiebijeenkomst in gebouw Het Centrum te komen om actief te strijden tegen de geplande huurverhoging.

Lees verder
2 april 2020

BEDANKT!

Foto: SP
5 januari 2020

SP Fractie stelt vragen over veranderde werkwijze kwijtschelding waterschapslasten

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 17 december heeft Frits Akse namens de SP fractie vragen gesteld aan het college over de veranderde werkwijze van het aanvragen van kwijtschelding waterschapslasten.

Lees verder

Pagina's