h
22 maart 2016

SP Almelo roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

De SP in Almelo roept middels een motie de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders op stelling te nemen tegen de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp.

Er wordt verzocht om vooral de samenwerking te zoeken met de betrokken instelling, actiecomités, vakbonden en Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Ook de Statenfractie van de SP zal een motie met gelijke strekking indienen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 30 maart.

Lees verder
21 maart 2016

Opnieuw dreigende sluiting voor de Karelskamp

In 2013 werd het onzalige plan om de PI de Karelskamp in Almelo te sluiten naar de prullenbak verwezen. Ook de Provinciale Staten van Overijssel sprak zich uit voor het behoud van de Karelskamp. Helaas ligt er nu opnieuw een concept plan met daarin opgenomen de sluiting van de Karelskamp per 2020.

Lees verder
9 maart 2016

Associatieverdrag met Oekraïne: een slecht idee

Foto: SP

Dankzij een initiatief van het burgercomité-EU hebben we op 6 april de kans om ons in een raadgevend referendum uit te spreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag wordt ons voorgeschoteld als uitsluitend een handelsverdrag met economische voordelen voor beide partijen. Het associatieverdrag gaat echter over veel meer dan alleen handel en brengt grote risico’s met zich mee.

Lees verder
21 december 2015

Zorgloos of zorgeloos?

Foto: SP

Woensdag 23 december vanaf 19.00 uur ’s avonds zullen wij van de SP Almelo op de koornmarkt staan om aandacht te vragen voor de situatie rondom TSN.

Lees verder
1 december 2015

TSN in nood

Iedereen die de media volgt werd eind vorige week opgeschrikt door de surseance aanvraag van TSN. Dat is immers vaak een voorbode van een faillissement. Het eens zo voortvarend te werk gaand thuiszorg bedrijf, dat in korte tijd tot een landelijk bedrijf uitgroeide, staat op het punt van omvallen.

Lees verder
13 november 2015

Reactie vertrek wethouders Bruggink en Van Marle

Zojuist heeft de SP fractie kennis genomen van het persbericht waarin het aftreden van wethouders van Marle en Bruggink is aangekondigd. In de komende raadsvergadering zullen beiden een verklaring afleggen hierover.

Lees verder
12 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. Lees verder...

Lees verder
5 november 2015

CAO voor Ambulancepersoneel

Foto: SP

Bijna een jaar lang bleef een nieuwe cao voor het ambulancepersoneel uit. In September werd er nog gedemonsteerd in Hengelo. SP afdelingen uit Twente, waaronder Almelo, staken het ambulancepersoneel nog een hart onder de riem met de volgende woorden:

Lees verder
2 oktober 2015

Sharon Gesthuizen bezoekt Almelo

Foto: SP

Aanstaande zaterdag zal SP Almelo wederom op de Koornmarkt staan. Bij onze kraam vragen wij aandacht voor de ‘Er is genoeg voor iedereen!’ actie. Hierin wordt onder andere gepleit voor het invoeren van een miljonairsbelasting.

Lees verder
28 september 2015

In memoriam: Nol Graas

Foto: SP
Lees verder

Pagina's