h
30 januari 2014

Werkgelegenheid Parker Hannifin moet behouden blijven!

De SP in Overijssel wil dat het provinciale bestuur alles op alles zet om de werkgelegenheid van het bedrijf Parker Hannifin (Parker Polyflex) in Almelo te behouden. De partij vraagt aan gedeputeerde staten wat de mogelijkheden zijn voor behoud van het bedrijf en voor scholing van de bestaande werknemers.

Lees verder
27 januari 2014

DE GEMEENTE EN EUROPA

Opinie:
U hebt vast gehoord dat gemeenten vanaf volgend jaar meer taken krijgen. De lokale politiek beslist straks ook over jeugdzorg, bijstand en de sociale werkvoorziening. Decentralisatie noemen ze dat. Maar die operatie gaat vooral gepaard met forse bezuinigingen van vele miljarden euro’s. Met als gevolg de afbraak van de ouderenzorg en de sociale werkvoorzieningen en het vernederen van werkzoekenden. VVD, PvdA en D66 verdedigen deze decentralisatie door te zeggen dat hierdoor de democratie dichter bij de mensen zou komen te staan.
Lees verder
22 januari 2014

buurtonderzoek: de P in!

De SP is tijdens het kerstreces een buurtonderzoek naar het parkeerbeleid van de gemeente gestart, omdat hierover veel klachten waren binnengekomen. Dit onderzoek hebben wij gericht op die straten, waar voorheen geen parkeerbeleid was, maar die op de plattegrond van de gemeente wel waren toegevoegd. Er is massaal gereageerd, vooral door de buurten die relatief weinig last hebben van ‘vreemdparkeerders’. 

Lees verder
20 januari 2014

SP Almelo neemt niet deel aan het sport debat

In aanloop naar de verkiezingen worden diverse debatten georganiseerd. 
De SP zal daar aan mee werken om haar standpunten en inzichten aan de Almeloers kenbaar te maken.
 
Echter, aan het sportdebat dat 20 januari wordt gehouden zal de SP niet deelnemen.
 
Lees verder
15 januari 2014

afval scheiden JA, grijze bak JA

één keer in de 4 weken restafval ophalen vinden we nu te weinig. Daar moet je niet mee beginnen. Maar als het goed loopt mee eindigen. Afval scheiden moet lonen en resulteren in een schone leefomgeving en een lagere kostprijs voor de Almeloer. Dat is het uitgangspunt van de SP en dat is wat de raad gelukkig heeft vastgesteld.
Lees verder
7 januari 2014

Paulus Jansen bij nieuwjaarsbijeenkomst SP Almelo

Paulus Jansen, tweede kamerlid van de SP was aanwezig op de nieuwjaarsbijeenkomst van SP Almelo. Hij vertelde onder andere over zijn werkbezoek aan Urenco eerder die dag.

Lees verder
23 december 2013

Kerst en nieuwjaargroet van SP Almelo

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014!

Lees verder
23 december 2013

Paulus Jansen bezoekt Urenco en SP Almelo

Maandag 6 januari zal Paulus Jansen, Tweede Kamer lid voor de SP, Urenco en ETC in Almelo bezoeken. Daar zal hij zich laten informeren over de twee bedrijven.
Paulus Jansen is Bouwkundige. Was beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie, algemeen secretaris SP en voorzitter van de gemeenteraadsfractie Utrecht. Sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de SP. Woordvoerder wonen en energie. Voorzitter van de vaste commissie infrastructuur en milieu.

Lees verder
10 december 2013

Goud van Oud (Stadhuis)?

De soap rond het stadhuis van Almelo gaat maar door. Het gesteggel duurt nu al jaren. De SP heeft zich telkens tegen de bouw van het nieuwe stadhuis verzet. Renovatie van het huidige stadhuis was onze optie. Een optie die volgens berekeningen van wethouder Andela te veel zou kosten. Omdat er te lang (15 jaar !!) geen onderhoud was uitgevoerd.

Lees verder

Pagina's