h
3 april 2015

SP Stelt kamervragen over sluiting 'T Nijrees

Naar aanleiding van het nieuws dat speciale school ’t Nyrees in Almelo gaat sluiten en contact met leerkrachten hierover heeft de SP-fractie bij monde van Tjitske Siderius in de Tweede kamer opheldering gevraagd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De SP maakt zich grote zorgen dat deze 280 leerlingen in het reguliere onderwijs voortijdig zullen uitvallen vanwege forse leerproblemen en/of dyslexie.

Lees verder
25 februari 2015

Praat mee over kerntaken, bezuinigingen en investeringen

De financiële positie van Almelo is zorgelijk. Bezuinigingen zijn daarom noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een pakket aan zogeheten ‘zoekrichtingen’ aangeboden die samen leiden tot vijftien miljoen euro aan bezuinigingen.  

Lees verder
22 februari 2015

Meldpunt zorg, werk en uitkering

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er staat veel te veranderen op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering maakt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken, maar draait meteen de geldkraan een fors eind dichter.

Lees verder
21 februari 2015

Mooie campagnestart met William van den Heuvel en Emile Roemer

Foto: SP

De Overijsselse SP is zaterdag de campagne voor de Provinciale verkiezingen begonnen met een campagnetour door de provincie. Lijsttrekker William van den Heuvel kreeg daarbij in de ochtend gezelschap van Emile Roemer.

Lees verder
19 februari 2015

William en Emile in Almelo voor aftrap campagne

Foto: SP

De Overijsselse SP zal op zaterdag 21 februari de campagne voor de Provinciale verkiezingen openen met een campagnetour door de provincie. Lijsttrekker William van den Heuvel krijgt daarbij in de ochtend gezelschap van Emile Roemer. Samen met andere kandidaten zullen ze enkele actuele thema’s onder de aandacht brengen.

Lees verder
19 februari 2015

Provinciale Verkiezingen, Wat wil William?

Lees verder
20 januari 2015

Echte banen-manifestatie: meld je aan!

Foto: FNV

De FNV organiseert een manifestatie voor echte banen op 31 januari in Utrecht. Wij willen een einde aan verdringing en gelijk loon voor gelijk werk. 'Deze neerwaartse spiraal kunnen we alleen met zijn allen stoppen.'

Lees verder
28 november 2014

Een schoon en leefbaar huis?

Vanaf volgend jaar zal er worden gewerkt volgens het principe: een schoon en leefbaar huis. Dit is een zin die al lang door mijn hoofd spookt. Niet omdat ik niet geloof in het werken voor een schoon en leefbaar huis, maar simpelweg omdat het weer een manier is om een politieke beslissing mooier te maken dan hij is. Het camoufleert weer een nieuwe grote bezuiniging. Een grote bezuiniging met grote gevolgen voor zorgafhankelijk Nederland.

Lees verder
19 november 2014

De tomaat van de week gaat naar...

De begroting van 2015 is door de raad van Almelo goedgekeurd. En de begroting is nog sluitend ook. Met een klein overschot van 209.000 euro.
De SP had een amendement voorbereid om het openhouden van het bibliotheek filiaal in de Schelfhorst mogelijk te maken. Kosten: 40.000 per jaar.

Lees verder
11 november 2014

SP Almelo en de Bieb

Een lange adem en doorzettingsvermogen. Dat is wat je als SP-er en als raadslid moet hebben.
Omdat steeds weer actie moet worden genomen om het goede te behouden en dus verslechteringen voor de Almelose medeburger te voorkomen.
Zo strijden we al vanaf het begin van dit jaar voor het behoud van de bibliotheekfunctie in de wijken.

Lees verder

Pagina's