h
23 december 2013

Paulus Jansen bezoekt Urenco en SP Almelo

Maandag 6 januari zal Paulus Jansen, Tweede Kamer lid voor de SP, Urenco en ETC in Almelo bezoeken. Daar zal hij zich laten informeren over de twee bedrijven.
Paulus Jansen is Bouwkundige. Was beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie, algemeen secretaris SP en voorzitter van de gemeenteraadsfractie Utrecht. Sinds 2006 Tweede Kamerlid voor de SP. Woordvoerder wonen en energie. Voorzitter van de vaste commissie infrastructuur en milieu.

Lees verder
10 december 2013

Goud van Oud (Stadhuis)?

De soap rond het stadhuis van Almelo gaat maar door. Het gesteggel duurt nu al jaren. De SP heeft zich telkens tegen de bouw van het nieuwe stadhuis verzet. Renovatie van het huidige stadhuis was onze optie. Een optie die volgens berekeningen van wethouder Andela te veel zou kosten. Omdat er te lang (15 jaar !!) geen onderhoud was uitgevoerd.

Lees verder
22 november 2013

SP Twente mobiliseert voor demonstratie in Utrecht: Meer Koopkracht en echte Banen

De SP in Twente roept mensen op om deel te nemen aan het landelijke protest tegen de bezuinigingen van dit Kabinet Rutte 2. Daarvoor worden gratis bussen ingezet.

Lees verder
7 november 2013

Leidt Spoorhinder tot ontsporing?

Vrijdag 1 november was de SP afdeling Almelo in Zutphen bij een protestactie van Spoorhinder. Enkele honderden mensen lieten hun  zorgen en angsten horen.

Lees verder
27 oktober 2013

SP SPOORT U AAN!

 Al jarenlang voert de SP, samen met andere organisaties, actie tegen de komst van meer goederentreinen naar deze regio. Nu is weer het moment om uw stem te laten horen!

Lees verder
20 oktober 2013

Toch onterechte doorberekening van STJA

Het College van B&W Almelo heeft de vragen die de SP-Fractie gesteld heeft over de onterechte doorberekening van de rioolheffing aan huurders beantwoord. Daarin wordt duidelijk dat het inderdaad onterecht is dat STJA het eigenarendeel wil doorberekenen aan haar huurders zoals de SP ook al heeft aangegeven.

Lees verder
14 oktober 2013

Lijstrekker van SP Almelo is Frits Akse!

Tijdens de algemene ledenvergadering is Frits Akse door de leden gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Almelo.

Lees verder
11 september 2013

Basta! De Ommezwaai

Prinsjesdag nadert en de stemming in het land raakt gaandeweg meer gedeprimeerd over wat dit Kabinet het land en de mensen aandoet.
Vandaar dat Emile Roemer met een aantal organisaties in Amsterdam heeft besloten om een breed verzet te starten. Startpunt daarvoor wordt een grote manifestatie en een mars van Beursplein naar Dokwerker op zaterdag 21 september in Amsterdam.

Lees verder
10 september 2013

Huurder is geen eigenaar!

De SP heeft vragen gesteld aan het college en aan de directie van StJA. Er wordt gevraagd om opheldering omdat het college het scenario van het doorbelasten van de rekening van de rioolheffing aan de huurders niet had voorzien en over de rechtmatigheid van deze doorbelasting. De SP hoopt dat de gemeente en StJA in overleg gaan om dit op te lossen en dat de huurders de rekening niet hoeven te betalen, het wordt immers met de maximale huurverhoging van afgelopen juli al betaald.

Lees verder

Pagina's