h
13 november 2015

Reactie vertrek wethouders Bruggink en Van Marle

Zojuist heeft de SP fractie kennis genomen van het persbericht waarin het aftreden van wethouders van Marle en Bruggink is aangekondigd. In de komende raadsvergadering zullen beiden een verklaring afleggen hierover.

Lees verder
12 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. Lees verder...

Lees verder
5 november 2015

CAO voor Ambulancepersoneel

Foto: SP

Bijna een jaar lang bleef een nieuwe cao voor het ambulancepersoneel uit. In September werd er nog gedemonsteerd in Hengelo. SP afdelingen uit Twente, waaronder Almelo, staken het ambulancepersoneel nog een hart onder de riem met de volgende woorden:

Lees verder
2 oktober 2015

Sharon Gesthuizen bezoekt Almelo

Foto: SP

Aanstaande zaterdag zal SP Almelo wederom op de Koornmarkt staan. Bij onze kraam vragen wij aandacht voor de ‘Er is genoeg voor iedereen!’ actie. Hierin wordt onder andere gepleit voor het invoeren van een miljonairsbelasting.

Lees verder
28 september 2015

In memoriam: Nol Graas

Foto: SP
Lees verder
3 september 2015

SP Twente steekt ambulancepersoneel een hart onder de riem

Foto: SP

Al meer dan een half jaar blijft een goede cao voor het ambulancepersoneel uit.  Reden genoeg om door het hele land te demonstreren. Gisteren werd er actie gevoerd in Hengelo.

Lees verder
10 mei 2015

Teken de petitie 'Red de zorg'!

Foto: SP

Er worden miljarden bezuinigd op onze zorg. Verzorgingshuizen moeten sluiten, thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en voor verpleeghuizen en zorg voor psychiatrische en gehandicapte cliënten is steeds minder geld.Teken daarom de volkspetitie tegen de bezuinigingen op de zorg!

Lees verder
3 april 2015

SP Stelt kamervragen over sluiting 'T Nijrees

Naar aanleiding van het nieuws dat speciale school ’t Nyrees in Almelo gaat sluiten en contact met leerkrachten hierover heeft de SP-fractie bij monde van Tjitske Siderius in de Tweede kamer opheldering gevraagd aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De SP maakt zich grote zorgen dat deze 280 leerlingen in het reguliere onderwijs voortijdig zullen uitvallen vanwege forse leerproblemen en/of dyslexie.

Lees verder
25 februari 2015

Praat mee over kerntaken, bezuinigingen en investeringen

De financiële positie van Almelo is zorgelijk. Bezuinigingen zijn daarom noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een pakket aan zogeheten ‘zoekrichtingen’ aangeboden die samen leiden tot vijftien miljoen euro aan bezuinigingen.  

Lees verder
22 februari 2015

Meldpunt zorg, werk en uitkering

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er staat veel te veranderen op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering maakt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken, maar draait meteen de geldkraan een fors eind dichter.

Lees verder

Pagina's