h
28 november 2014

Een schoon en leefbaar huis?

Vanaf volgend jaar zal er worden gewerkt volgens het principe: een schoon en leefbaar huis. Dit is een zin die al lang door mijn hoofd spookt. Niet omdat ik niet geloof in het werken voor een schoon en leefbaar huis, maar simpelweg omdat het weer een manier is om een politieke beslissing mooier te maken dan hij is. Het camoufleert weer een nieuwe grote bezuiniging. Een grote bezuiniging met grote gevolgen voor zorgafhankelijk Nederland.

Lees verder
19 november 2014

De tomaat van de week gaat naar...

De begroting van 2015 is door de raad van Almelo goedgekeurd. En de begroting is nog sluitend ook. Met een klein overschot van 209.000 euro.
De SP had een amendement voorbereid om het openhouden van het bibliotheek filiaal in de Schelfhorst mogelijk te maken. Kosten: 40.000 per jaar.

Lees verder
11 november 2014

SP Almelo en de Bieb

Een lange adem en doorzettingsvermogen. Dat is wat je als SP-er en als raadslid moet hebben.
Omdat steeds weer actie moet worden genomen om het goede te behouden en dus verslechteringen voor de Almelose medeburger te voorkomen.
Zo strijden we al vanaf het begin van dit jaar voor het behoud van de bibliotheekfunctie in de wijken.

Lees verder
2 november 2014

Red de zorg: Kom 8 November naar Den haag!

Na maanden acties voeren is er een goede cao voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen. De cao regelt de voorwaarden waaronder de mensen in de zorg hun werk verrichten. Of deze mensen hun werk behouden, hangt af van de besluiten die de politiek in Den Haag en de gemeenten nemen. Onlangs werd duidelijk dat veel gemeenten de toch al rigoureuze bezuinigingen door het Rijk van 11 procent optrekken naar maar liefst 25 procent. Daardoor dreigen naar schatting 100.000 mensen in de zorg hun baan te verliezen. Om het tij te keren organiseert de Abvakabo FNV op zaterdag 8 november een protest in Den Haag (verzamelen op het Spuiplein).

Lees verder
26 oktober 2014

William van den Heuvel lijsttrekker SP Overijssel

Afgelopen zaterdag is William van den Heuvel door de regioconferentie van de SP in Overijssel verkozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Met Van den Heuvel als eerste op een sterke lijst is de SP ervan overtuigd een uitstekend resultaat bij de verkiezingen te kunnen behalen.

Lees verder
17 oktober 2014

SP: dubieuze werkwijze Cogas

De Almelose SP fractie is ontstemd over het bericht dat Cogas de klanten van Ziggo verplicht om over te stappen op een andere provider en bij die overstap geen keuzevrijheid hebben. Er kan alleen gekozen worden voor Caiway als provider.

Lees verder
26 september 2014

SP ROEPT OP TOT PROTEST BIJ ‘AFBRAAKTOUR’ VAN RIJN

De SP in de regio’s Twente en Achterhoek organiseert op 1 oktober een protest bij de tour die Staatssecretaris van Rijn door het land maakt en waarbij hij dan Hengelo ov aandoet om met wethouders uit de regio te spreken over de uitvoering van zijn beleid. Ze roept betrokken organisaties en mensen die de afbraak van de zorg vrezen om die dag om 9.00 uur mee te doen in het protest bij aankomst van van Rijn voor het stadhuis in Hengelo (Burg. Jansenplein 1).

Lees verder
30 juni 2014

SP Almelo stuurt fractievoorzitter op excursie!

In Almelo was er nogal wat te doen rond de raadsexcursie die georganiseerd was voor de raadsleden om elkaar te leren kennen en informatie op te doen voor het raadswerk. De SP raadsleden kozen, ieder voor zich, er voor om niet mee te gaan. Dit werd niet door iedereen gewaardeerd. Er kwamen berichten binnen dat de raadsleden van de SP zichzelf buiten de maatschappij zouden plaatsen door niet mee te gaan met deze raadsexcursie.

Lees verder
28 juni 2014

Socialist kijkt ver vooruit

Javier Cornelissen (SP) wil het sociale geluid laten horen. Daarvoor kijkt hij verder vooruit dan vier jaar.

Lees verder
6 juni 2014

SP Almelo wil zetel terug

Wij vinden het jammer dat Robin Gelici vandaag na open en wederzijds respectvol overleg met de fractievoorzitter Frits Akse aan zijn besluit vast houdt. Te meer daar hij aangeeft zich zeer verbonden te voelen met het sociale programma van de SP en dit ook tijdens de verkiezingscampagne heeft uitgedragen.

Lees verder

Pagina's