h

Meldpunt zorg, werk en uitkering

22 februari 2015

Meldpunt zorg, werk en uitkering

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er staat veel te veranderen op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering maakt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken, maar draait meteen de geldkraan een fors eind dichter.

U vindt in de bijlage de belangrijkste veranderingen in de zorg die dit Kabinet door de Tweede Kamer heeft geloodst.

Met al deze veranderingen op komst  hoort de Almelose SP graag uw persoonlijke ervaringen met het nieuwe (zorg)beleid.

Loopt u ergens tegenaan? Heeft u klachten of juist goede ervaringen? Bent u cliënt, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anders, dat maakt niet uit.

Uw melding kan gaan over een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, oplossingen die u ziet voor bezuinigingen, maar ook over ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg.

Ook zijn we geïnteresseerd in uw mening:

Wat vindt u van de plannen van het kabinet? Wat betekent de dagopvang, begeleiding of verzorging voor u of uw familielid? Wat zijn de gevolgen als dit ophoudt of minder wordt?

Bent u tevreden met de thuiszorg en krijgt u voldoende zorg? Hebt u al een nieuwe indicatie huishoudelijke zorg gehad en krijgt u minder uren zorg? Wat zijn de gevolgen?
Hebt u een vaste huishoudelijk verzorgende? Wat betekent hij/zij voor u?

En van de professionals in de zorg zouden we graag horen: kunt u de zorg leveren die u nodig vindt voor uw cliënten? Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor u en uw cliënten? Dreigt voor u ontslag als huishoudelijk verzorgende en krijgt u nog loon naar werk (minimaal FWG 15)?

Meld uw ervaringen, klachten of mening HIER.

Voor een overzicht over de Haagse maatregelen in de zorg klik de bijlage.

U bent hier