h
16 september 2003

Afdeling Almelo in aktie na troonrede

Op prinsjesdag werden de plannen van het kabinet voor het volgend jaar gepresenteerd
De SP Almelo ging vandaag de straat op om mensen in te lichten over het record bezuinigingsplan dat premier Balkende aan het parlement voorlegt.
Op de markt

Lees verder
7 september 2003

SP Stand op de vrijmarkt van Almelo

Tijdens de jaarlijkse Almelose Aa dagen stond op de vrijmarkt een SP kraam. Met prinsjesdag in zicht was het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te informeren over de slechte plannen van het kabinet. Bij de kraam werden vooral kaartjes uitgedeeld van de actie: "red de solidariteit!". De kaartjes tegen het uitkleden van het ziekenfonds vonden gretig aftrek en heel groot aantal kaartjes werden zelfs al bij de kraam ingevuld. Het is ook mogelijk om hier het kaartje online in te vullen.

Lees verder
7 juni 2003

13 juni debat-avond in Almelo Zorg voor iedereen met SP kamerlid Agnes Kant

Agnes Kant Het aanstaande kabinet ziet de zorg als een dure last en niet als een uit te bouwen verworvenheid van onze beschaving, waarbij gelijkheid van zorgzekerheid voor alle mensen geldt.
De eigen bijdrage van 200 euro (!) betekent dat mensen met lage inkomens een hoge drempel gelegd zien voor hun toegang tot gezondheidszorg.

Lees verder
5 juni 2003

Demonstratie 5 juni in Hengelo tegen de clusterbommen!

Rood

Om 6 uur ‘s avonds kwamen de eerste ROOD leden bij het ABN AMRO Bank kantoor aan de Markt 15 in Hengelo bij elkaar. Tevens kwamen het Eerste-Kamerlid Ronald Van Raak en tweede kamer medewerker Preeti Lakwijk al in het begin van deze actie de ROOD leden ondersteunen. Er zijn flyers uitgedeeld door verschillende ROOD leden om de inwoners van Hengelo en andere mensen die aan het winkelen waren in deze binnenstand te informeren over de medewerking van de ABN AMRO Bank door het meefinancieren van de clusterbommen. De passanten die de actie ondersteunden hebben een handtekening gezet, deze handtekeningen worden landelijk aan de ABN AMRO overhandigd.

Lees verder
29 maart 2003

SP opent Reïntegratie-meldlijn in Twente

De SP gaat toezicht houden op een proef in Hengelo om mensen met een volledige WAO-uitkering aan het werk te krijgen. Een aantal van 500 WAO’ers in Twente wordt door het Uitkeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) opgeroepen voor een gesprek met een arbeidsdeskundige, worden geacht mee te werken aan een doorverwijzing naar particuliere reïntegratiebedrijven. De SP vreest een onrechtvaardige aantasting van de bestaande rechten waar niemand bij gebaat is.

Lees verder
19 maart 2003

Open brief van verontruste Twentenaren tegen oorlog in Irak

Ondergetekenden protesteren met de grootst mogelijke klem tegen de aanstaande oorlog, die door de VS met enkele bondgenoten binnen uren tegen Irak begonnen dreigt te worden. Een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak om de dictator Saddam Hoessein met bommen, tanks, en honderdduizenden soldaten te verdrijven is naar onze mening geen effectief, proportioneel noch geoorloofd middel.

Lees verder
11 maart 2003

SP in Twente zet opnieuw bussen in tegen de oorlog

Na de massale deelname aan de demonstratie van 15 februari tegen de Nieuwe Oorlog
waarbij naar schatting 80.000 mensen deelnamen organiseert het Platform tegen de
Nieuwe Oorlog opnieuw een grote landelijke demonstratie vanaf de dam

Lees verder

Pagina's