h

Uitverkoop natuur is ecologisch én economisch onverstandig

5 mei 2013

Uitverkoop natuur is ecologisch én economisch onverstandig

SP-Kamerlid Henk van Gerven bracht zaterdagmiddag 4 mei een demonstratief bezoek aan natuurgebieden in de buurt van Daarle uit protest tegen de voorgenomen verkoop van natuur. Van Gerven: ‘Het is verbazingwekkend mooie natuur. Onbegrijpelijk dat het kabinet dit in de uitverkoop wil doen.’ Het kabinet wil met de verkoop van natuurgronden 10 miljoen euro ophalen. Volgens Van Gerven doet het kabinet de gronden voor een habbekrats van de hand. ‘Het tafelzilver wordt door dit kabinet verkocht,’ aldus Van Gerven.

De gebieden van Staatsbosbeheer worden als gevolg van de bezuinigingen van Rutte II via een internetveiling verkocht. De SP is tegen de natuurbezuinigingen omdat Nederland al zo weinig natuur heeft. Tijdens zijn bezoek plaatste Van Gerven samen met SP-Statenlid van Overijssel Sybren Gerlofsma, fractievoorzitter van de SP in Almelo Javier Cornelissen en lokale natuurliefhebbers protestborden bij de natuurgronden.

Van Gerven: ‘Er is geen enkele garantie dat de percelen na verkoop natuurgebieden blijven en er is ook geen garantie dat de natuurgebieden goed onderhouden blijven.’ Natuurgebied het Bruine Veld, dat in een volgende tranche verkocht wordt, maakte bijzondere indruk. Maar ook kleinere bosjes zijn het waard om behouden te blijven volgens Van Gerven, omdat dit karakteristieke landschappelijke waarde herbergt en van belang is voor de lokale soortenrijkdom. In de te verkopen gebieden zijn meerdere dassenburchten en er leven bijzondere soorten vogels zoals de IJsvogel, de Wielewaal en de Spotvogel.

Natuurgebied Het Bruine Veld
Natuurgebied Het Bruine Veld

Van Gerven: ‘Het tafelzilver wordt door dit kabinet verkocht. De uitverkoop van de natuur gaat niet alleen ten koste van landschappelijke waarden en bijzondere dieren, het is ook economisch behoorlijk dom. De meeste grond is aangekocht toen het duur was en levert bij verkoop vermoedelijk veel minder op. Wel verdwijnt het als bezit van de balans en is het geld dat geïnvesteerd werd in onderhoud verloren. De verkoop in Daarle is het startschot voor een veel grotere uitverkoop van natuurgebieden. Zo verkwanselt dit kabinet ons natuurlijk kapitaal.’

Ook lokale natuurliefhebbers, mensen van Natuurmonumenten en Esther Ouwehand (Kamerlid voor de Partij voor de Dieren) waren aanwezig.

Reactie toevoegen

U bent hier