h

buurtonderzoek: de P in!

22 januari 2014

buurtonderzoek: de P in!

De SP is tijdens het kerstreces een buurtonderzoek naar het parkeerbeleid van de gemeente gestart, omdat hierover veel klachten waren binnengekomen. Dit onderzoek hebben wij gericht op die straten, waar voorheen geen parkeerbeleid was, maar die op de plattegrond van de gemeente wel waren toegevoegd. Er is massaal gereageerd, vooral door de buurten die relatief weinig last hebben van ‘vreemdparkeerders’. 

Al vanaf het eerste moment bleek dat het onderzoek een groot succes was. De reacties stroomden binnen en vanaf de geplande sluitingsdatum van het onderzoek is er gewerkt aan de analyses. Ondertussen bleven reacties komen, ook na de geplande sluitingsdatum. Daarom heeft de SP besloten alle enquêteformulieren tot zondag 12 januari in het onderzoek te betrekken. Tijdens het analyseren werd duidelijk dat ‘t Moaken, Hofkamp-Oost (Hanzelaan) en de IJsselstraat een representatief beeld gaven van de mening van de bewoners en daarom hebben wij op maandag 13 januari een voorstel aangekondigd bij de gemeenteraad.

Op dinsdag 14 januari werd duidelijk dat er haast geboden was, want er werden blauwe stenen uitgeladen in de drie toegevoegde buurten. Dit zorgde voor een flinke stroomversnelling, want als de schop eenmaal de grond ingaat, wordt het lastig om dan de raad nog te overtuigen en een meerderheid voor een voorstel te vinden. De SP heeft het rapport daarom snel afgemaakt en een voorstel geschreven om de drie gebieden voorlopig buiten de blauwe zone te houden, omdat de bewoners van tevoren niet hadden kunnen meepraten. Bovendien was de blauwe zone door de bewoners niet gewenst en zou deze eerder problemen veroorzaken dan oplossen!

Om verkiezingsretoriek te vermijden, heeft de SP bewust geen pers ingeschakeld rond het onderzoek en het voorstel.

Met veel moeite is het gelukt om het voorstel dinsdagavond 14 januari op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. In eerste instantie zou het doorgeschoven worden naar de volgende vergadering, maar aangezien de wethouder niet wilde toezeggen dat de werkzaamheden in de toegevoegde buurten gestaakt zouden worden, is het alsnog in de raad behandeld.

Door verschillende raadsfracties werd het voorstel serieus opgepakt, maar de coalitiepartijen deden er inhoudelijk het zwijgen toe en gingen achter het college
staan. De wethouder gaf geen duimbreed toe, weigerde het parkeerbeleid aan te passen en vond zelfs uitstel van het invoeren van de blauwe zone in de genoemde gebieden een brug te ver. Ze bleef herhalen dat de bewoners een brief hadden ontvangen, waarbij ze op de brief doelde, die de bewoners achteraf, na vele protesten, ontvingen. Opnieuw hebben de bewoners niet kunnen meepraten en weer werd hun mening aan de kant werd geschoven. Er had toch een advertentie in de krant gestaan over het voorgenomen parkeerbeleid van gemeente? Dat uw buurt daarin niet genoemd werd en dat u ook niet kon vermoeden dat de gemeente het gebied zonder inspraak van de bewoners bij het parkeergebied ‘geannexeerd’ heeft, doet er blijkbaar niet toe!

Uiteindelijk is het voorstel toch verworpen, omdat niet alleen de coalitiepartijen PvdA, de VVD en het CDA tegenstemden, maar ook D66! Een democratisch buurtonderzoek met een uitslag van een democratische meerderheid heeft blijkbaar geen invloed op de mening van deze partijen!

verworpen voorstel:

zolang de parkeercapaciteit toereikend is en de bewoners geen problemen hebben met parkerende bezoekers uit het centrum, sturing niet wenselijk is;

 Verzoekt het College van Almelo

om in ‘t Moaken (Asterstraat, Begoniastraat, Geraniumstraat), Hofkamp oost (Reviuslaan, Geert Grootelaan, Thomas a Kempislaan, Marchelmlaan, Thomas Ainsworthlaan, Castellolaan) en de IJsselstraat de blauwe zone nog niet in te voeren maar bij de evaluatie te betrekken en als de parkeerdruk is toegenomen een passende oplossing te zoeken in overleg met de bewoners;

om dit najaar tijdig te beginnen met de evaluatie van het parkeerbeleid zodat de raad ruim voor 1 januari 2015 de mening van de buurtbewoners kan horen.

De SP heeft er nu flink de P in! 

Dit onderzoek verdwijnt echter niet in de la, maar zal bij de evaluatie van het parkeerbeleid dit najaar opnieuw gebruikt worden. En als de gemeente geen huis-aan-huis onderzoek wil doen, dan doen wij dat opnieuw. Mocht u teleurgesteld zijn, dan begrijpen wij dat volkomen; wij zijn het ook!


Langs deze weg willen we alle buurtbewoners
danken voor de medewerking en mocht u
de enquête niet ingevuld hebben:
uw mening wordt op prijs gesteld en inzending
is nog steeds mogelijk.


 

U bent hier