h

TSN in nood

1 december 2015

TSN in nood

Iedereen die de media volgt werd eind vorige week opgeschrikt door de surseance aanvraag van TSN. Dat is immers vaak een voorbode van een faillissement. Het eens zo voortvarend te werk gaand thuiszorg bedrijf, dat in korte tijd tot een landelijk bedrijf uitgroeide, staat op het punt van omvallen.

Reden voor de SP fractie om in samenwerking met Fractie Bolhuis een motie in te dienen op dinsdag 1 december 2015 met verzoeken aan het college om
op zeer korte termijn de raad te informeren over:

De gevolgen voor de inwoners van onze stad die nu huishoudelijke hulp krijgen van TSN.

Acties die de gemeente onderneemt om de ongerustheid bij de inwoners weg te nemen / te beperken.

De raad informeren over de plannen die de gemeente heeft om te borgen dat de huishoudelijke hulp voortgezet wordt als TSN toch failliet gaat.

De brandbrief van TSN te ondersteunen en actie te ondernemen richting minister Asscher /
staatsecretaris van Rijn.

De raad duidelijkheid te geven over de langlopende verplichting van aanbieders uit de jaarverantwoording 2014 en aan te geven:

  • Hoe dit zich verhoud tot de aanbesteding
  • Wat hier mee gaat gebeuren ten aanzien van TSN

De SP Tweede Kamer fractie heeft aangekondigd een debat te willen over deze zorgwekkende kwestie. Er moet voorkomen worden dat werkers in de thuiszorg hun baan verliezen en cliƫnten zonder zorg komen te zitten waar ze recht op hebben. Relatief goedkope zorg die voorkomt dat een beroep moet worden gedaan op veel duurdere zorgvoorzieningen zoals verpleegzorg.

Wat ons betreft is nogmaals bewezen dat zorg geen markt is.

Foto: SP

U bent hier