h

Zorgloos of zorgeloos?

21 december 2015

Zorgloos of zorgeloos?

Foto: SP

Woensdag 23 december vanaf 19.00 uur ’s avonds zullen wij van de SP Almelo op de koornmarkt staan om aandacht te vragen voor de situatie rondom TSN.

Vanuit de Tweede Kamer is besloten om circa 40 procent te bezuiniginen op de thuiszorg. Deze bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat hulpbehoevenden gedwongen in het aantal uren zijn gekort. Daarnaast hebben hardwerkende zorgmedewerkers vaak uren in moeten leveren. Andere thuiszorgmedewerkers zijn hun baan door de bezuinigingen verloren. Deze situatie is niet langer houdbaar. Thuiszorgorganisaties hebben vaak te lijden onder het landelijke beleid. Veel thuiszorgorganisaties, zoals TSN, kunnen ondanks veel inspanningen, het hoofd nauwelijks boven water houden.

De bezuinigingen van dit kabinet op de thuiszorg moeten van tafel. 12.000 TSN medewerkers moeten gered worden, 40.000 mensen die van TSN afhankelijk zijn  moeten gered worden. Als een kabinet banken kan redden met miljarden, dan kan zij toch zeker ook de thuiszorg redden?  Waar een wil is…..

 

U bent hier