h

SP Almelo roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

22 maart 2016

SP Almelo roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

De SP in Almelo roept middels een motie de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders op stelling te nemen tegen de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp.

Er wordt verzocht om vooral de samenwerking te zoeken met de betrokken instelling, actiecomités, vakbonden en Gedeputeerde Staten van Overijssel;

Ook de Statenfractie van de SP zal een motie met gelijke strekking indienen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 30 maart.

Motie: Behoud PI de Karelskamp

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 29 maart 2016.

Constateert:

  • Dat PI de Karelskamp opnieuw op de nominatie staat om te worden gesloten in het nieuwe concept plan van minister van der Steur;
  • Daarmee ook het unieke succesvolle reintegratieproject de Fabriek, onderdeel van de Karelskamp verloren dreigt te gaan;

Spreekt uit dat:

  • de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp volkomen onacceptabel is;
  • in strijd is met het masterplan DJI 2013-2018 waarin toegezegd is dat de Karelskamp open blijft;
  • de gevolgen voor de werkgelegenheid, ook die van toeleverende bedrijven zeer ernstig zijn;
  • opnieuw een krachtige lobbyactie nodig is richting regering en Tweede kamer;
  • lobbyacties van het college van B&W, de betrokken inrichting, actiecomités, vakbonden, Gedeputeerde Staten van Overijssel en onze gemeenteraad nodig zijn;

Roept het college op:  

  • Om zijn bestuurlijke lobbyactie met kracht voort te zetten in samenwerking met andere betrokken organisaties en overheden in Overijssel;

Roept het college op om bij het Kabinet er op aan te dringen dat:

  • af wordt gezien van sluiting van PI de Karelskamp;
  • zich tot het uiterste in te spannen voor behoud van werkgelegenheid voor de betrokken medewerkers;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

U bent hier