h

Draconische maatregelen Sociaal Domein Almelo betekent een dramatische bezuiniging

21 januari 2019

Draconische maatregelen Sociaal Domein Almelo betekent een dramatische bezuiniging

Foto: TcTubantia / TcTubantia

Tijdens een interpellatiedebat aangevraagd door de linkse oppositie, bestaande uit Leefbaar Almelo, GroenLinks, PvdA en SP, werd duidelijk dat deze fracties zich grote zorgen maken over de bezuiniging die de coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie voor de komende jaren in het sociale domein heeft aangekondigd. SP Fractievoorzitter Frits Akse vreest dat kwetsbare inwoners de dupe worden. Tijdens de raadsvergadering sprak Frits Akse: "Laten we niet extra bezuinigen en meer kapot maken dan ons lief is".

Als voorbeeld noemt hij de 300.000 euro die het college dit jaar wil besparen op de collectieve zorgverzekering. "Het maatschappelijk effect is dat mensen zich niet of minimaal verzekeren en daarom de risico's van zorgkosten naar de toekomst schuiven. Mensen die nu zorg nodig hebben en dat uitstellen zullen de maatschappij een veelvoud gaan kosten als door ergere klachten duurdere zorg nodig is." Volgens hem moet de gemeente juist in zorg investeren door in te zetten op preventie.

Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' onderstreepten ook andere fracties het belang van preventie. Waar het college de oplossing ziet in extra bezuinigingen zien de linkse fracties meer heil in de landelijke politiek er op aan spreken dat deze bezuinigingen niet haalbaar zijn. Deels omdat Almelo een nadeelgemeente is, maar ook omdat de zorgvraag toeneemt terwijl er al eerder is bezuinigd op die zorg doordat het rijk tussen de 30 en 40 % minder budget heeft toegekend.

U bent hier