h

SP Fractie stemt tegen versobering individuele inkomenstoeslag

22 maart 2019

SP Fractie stemt tegen versobering individuele inkomenstoeslag

In de TcTubantia wordt het debat in de raad over het versoberen van de regeling individuele inkomenstoeslag op 19 maart chaotisch genoemd. En daar is geen beter woord voor te vinden om dat te omschrijven zegt Frits Akse, SP fractievoorzitter.

Onderwerp van de soms zeer pittige discussies is het raadsvoorstel van de collegepartijen VVD, CDA, CU en LAS om de toeslag die mensen jaarlijks krijgen als men 3 jaar in de bijstand zit drastisch te verlagen. 

Een alleenstaande krijgt volgens de nieuwe regeling € 80 (was € 350), een alleenstaande ouder € 105 (was € 450) en een echpaar € 115 (was € 500).

Deze enorme versobering is volgens Frits Akse een maatregel die het paard volledig achter de wagen spant. Voor mensen in de bijstand die van het absolute minimum moeten leven is een dergelijke toeslag juist erg belangrijk om de hoogst noodzakelijk aankopen te doen die met het lage maandbedrag niet te doen zijn. Het zal eerder mensen in de schulden jagen dan dat men snel uit de bijstand kan komen. Zeker nu boodschappen, energie en de zorgverzekering duurder zijn geworden. Volgens de VVD wethouder gaat deze financiële prikkel bijstandsgerechtenden motiveren om betaald werk te zoeken. Volgens Frits Akse is dat het verkeerde middel en zeker voor een grote groep die al langere tijd in de bijstand zit en waarvan is vastgesteld dat deze zeer moeilijk naar werk toe te leiden is. Het is dus een ordinaire bezuiniging waarmee dit colllege jaarlijks € 600.000 denkt te besparen. Tijdens het debat bleek dat de VVD wethouder niet de consequenties van de maatregel kon uitleggen aan de raad en zichzelf tegensprak. Toen hij daarop werd gewezen, kon de VVD wethouder Maathuis niets anders dan "sorry" zeggen. Een "sorry" waaraan de mensen die de gevolgen van deze maatregel keihard zullen ondervinden weinig zullen hebben.

U bent hier