h

In aanloop naar het XXIVe SP congres

8 oktober 2019

In aanloop naar het XXIVe SP congres

Foto: SP

SP congres 

De afdeling Almelo heeft in aanloop naar het XXIVe SP congres, dat op 14 december plaats zal vinden, enkele bijeenkomsten georganiseerd.

Op 31 oktober is er voor SP leden gelegenheid om 2 kandidaat partijvoorzitters te ontmoeten en met hun in gesprek te gaan. Die bijeenkomst is in Hof88, Elisabethhof 4 te Almelo.

Aanvang 20 uur, inloop 19:30. Elk lid kan zich aanmelden via SPnet.nl.

Mocht je nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van SPnet.nl dan kan je daar inloggen met je lidnummer dat op je ledenpas staat. Onder het onderdeel ORGANISATIE en onder het kopje Verkiezing partijbestuur kan je klikken op: Bijeenkomsten met de kandidaat voorzitters en daarna jezelf aanmelden voor de 31e. Lukt dat niet, stuur dan een mail naar almelo@sp.nl.

Op 18 november zal tijdens een officiële ledenvergadering het 2e concept congresstuk worden besproken. Eventuele wijzigingsvoorstellen zullen door de afgevaardigden op het congres in stemming worden gebracht. Ook worden die avond de leden van het partijbestuur gekozen. Uit de aanwezige leden wordt de congresdelegatie gekozen. 

Dus een belangrijke ledenvergadering waar je echt bij moet zijn. Aanvang 20 uur, Locatie: Zaal 3 in wijkcentrum Egbertus, Arendsboerweg 3 in Almelo. Aanmelden door een email te sturen naar almelo@sp.nl.

U bent hier