h

SP Fractie stelt vragen over veranderde werkwijze kwijtschelding waterschapslasten

5 januari 2020

SP Fractie stelt vragen over veranderde werkwijze kwijtschelding waterschapslasten

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 17 december heeft Frits Akse namens de SP fractie vragen gesteld aan het college over de veranderde werkwijze van het aanvragen van kwijtschelding waterschapslasten.

Tot nu toe konden mensen die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen een aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten doen. Deze aanvraag kon worden ingediend bij het GBTwente. Dit gemeentelijke Belastingkantoor handelde de aanvraag zowel voor de gemeentelijke belastingen als voor de waterschapslasten af. Het GBTwente regelde vervolgens met het GBLT (het incassobureau van het waterschap) de verdere afhandeling v.w.b. de waterschapslasten. Kwam je eenmaal in aanmerking, dan werd automatisch latere jaren ook getoetst of men wederom voor kwijtschelding in aanmerking kwam. Voor mensen met een bijstandsuitkering een eenvoudige manier om lastenverlichting aan te vragen.

Tijdens de raadsvergadering bleek dat de veranderde werkwijze ook voor het college als een verrassing was gekomen. Wethouder Alex Langius heeft toegezegd om in gesprek te gaan met het waterschap Vechtstromen en het GBLT om te proberen het nodeloos ingewikkeld maken van een aanvraag te voorkomen. Uiteraard is het aan het waterschap om definitief te besluiten hoe men te werk gaat, maar als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het GBTwente beloofde de wethouder zijn best te doen om deze verandering te voorkomen. Tevens zegde hij toe om, mocht het niet lukken, onze inwoners actief bij te staan en te informeren zodat mensen niet financieel de dupe worden van deze verandering.

U bent hier