h

SP fractie stemt tegen verplichte tegenprestatie Participatiewet

6 september 2020

SP fractie stemt tegen verplichte tegenprestatie Participatiewet

Foto: SP

Een tegenprestatie voor iemand in de bijstand kan helpen om die persoon weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Maar volgens Hans Teunis is daar geen verplcihting voor nodig zoals het college dat wil gaan invoeren.

Er staan wat ons betreft een aantal goede randvoorwaarden en criteria benoemd in het raadsvoorstel. Zo wordt er gekeken naar individuele omstandigheden en is er de mogelijkheid tot ontheffing. Bestaand vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt meegeteld als tegenprestatie. 
Ook wordt benoemd dat het niet mag leiden tot verdringing.
En daar zit bij ons de pijn.

Werken met behoud van uitkering leidt, wat ons betreft, tot verdringing op de arbeidsmarkt. Ook al stelt de rijksoverheid dat het geen functie mag zijn normaal gesproken gewoon inkomen voor gekregen wordt.
En hoewel in het raadsvoorstel en de verordening is benoemd dat de opgelegde werkzaamheden niet (mogen) leiden tot verdringing,
zijn wij van mening dat dit onvermijdelijk is.
De vakbond FNV vreest zelfs voor uitbuiting en wij begrijpen die vrees.
Wij vinden als SP dat werk moet lonen. Werken met behouden van uitkering ondermijnt dat principe.

Als er werkzaamheden te verrichten zijn, dan is dat toch WERK?
En als het WERK is dan wordt daar toch loon voor betaald.
En als daar loon voor wordt betaald is dat minstens het minimumloon?

Wij vinden dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de samenleving.
Dat geldt voor mensen in de bijstand ook.
Wij vinden ook dat wij alles moeten doen om mensen aan het werk te helpen.

Door een tegenprestatie te eisen in de vorm van vrijwilligerswerk is het niet VRIJwillig meer.
Wij zijn van mening dat, vanuit de bijstand aan het werk gaan met normaal loon moet worden beloond.
 

U bent hier